Kadry i płace

Zlecenie nam prowadzenia administracji kadrowo – płacowej uwolni Państwa od kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy (powierzchnia biurowa, sprzęt, specjalistyczne oprogramowanie, szkolenia aktualizujące wiedzę), oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się tym.

Obsługa kadrowa obejmuje:

  • prowadzenie akt osobowych pracownika, w szczególności dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy: począwszy od sporządzenia umowy o pracę, poprzez wszelkie zmiany w umowie (sporządzane przez nas na życzenie Klienta), do zwolnienia pracownika włącznie,
  • bieżące doradztwo w zakresie form zatrudnienia, zmian w zatrudnieniu, sposobów rozwiązania umowy o pracę, sporządzania wymaganych dokumentów,
  • prowadzenie  w pełnym zakresie ewidencji nieobecności, planowania               i wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz czasu pracy,
  • sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości oraz zestawień i raportów obejmujących np. analizę stanu zatrudnienia, poziomu wynagrodzeń, wieku, stażu pracy, poziomu wykształcenia, posiadanych szkoleń,
  • monitorowanie i obsługę uprawnień niezbędnych na zajmowanym stanowisku (np. badania okresowe, szkolenia bhp, uprawnienia energetyczne, uprawnienia do kierowania pojazdami itp.).
  • sporządzanie na zlecenie klienta regulaminu pracy, wynagradzania, premiowania, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemów ocen pracowniczych, profili kompetencyjnych, wartościowania stanowisk pracy, planów szkoleń itp.

Obsługa płacowa obejmuje:

  • naliczanie wynagrodzeń,
  • rozliczenia ZUS i US,
  • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • przygotowywanie, na życzenie Klienta, zestawień i raportów płacowych.

Dodatkowo na zlecenie Klienta podejmiemy się sporządzenia regulaminu pracy, wynagradzania, premiowania, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zakresie obsługi kadrowo – płacowej zapewniamy również prowadzenie i obsługę informatycznej bazy danych (specjalistyczne oprogramowanie do obsługi kadr, płac  
i szkoleń), gwarancję poufności, postępowanie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, a przede wszystkim wysoką jakość świadczonych usług.
W każdym przypadku Klient może liczyć na naszą pomoc i wsparcie, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące problemy oraz sprawną obsługę. Naszą dewizą jest otwarcie na propozycje i elastyczność w działaniu.