Praca Tymczasowa

to doskonałe rozwiązanie wspomagające zarządzanie kadrami nowoczesnego przedsiębiorstwa. Ideą pracy czasowej jest wsparcie Klienta pracownikami w przypadkach prac sezonowych, wzrostu sprzedaży, zastępstw urlopowych, czy dużej rotacji pracowników. Kandydaci do pracy są zatrudniani przez Centrum Usług Kadrowych i kierowani do pracy u Naszego Klienta – Pracodawcy - Użytkownika,  zgodnie z wymaganiami stanowiska pracy i przyjętym harmonogramem.
 
W ramach tej usługi Centrum Usług Kadrowych przejmujemy całość procedur związanych z rekrutacją i selekcją kandydatów, bierze na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady stanowisk oraz prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, w tym: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

 

Pracodawca-Użytkownik nie rekrutuje, nie zatrudnia pracowników, i nie rozlicza, ma natomiast istotny wpływ na sposób ich selekcji i doboru. Rozwiązanie to daje naszym Klientom ogromną swobodę organizacyjną, oszczędność czasu i korzyści finansowe. W ramach podpisanej umowy nasi Klienci mają możliwość pozyskania pracownika na czas ograniczony oraz podjęcia decyzji o ewentualnym zatrudnieniu na stałe na podstawie jego wyników w pracy.
 
 
 
Korzyści dla Pracodawcy-Użytkownika 
  • ilość pracowników zawsze dostosowana do aktualnego zapotrzebowania,
  • wyeliminowanie procesu rekrutacji oraz kosztów z tym związanych
  • obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej (czynności administracyjne wynajmowanych pracowników ponosi Centrum Usług kadrowych).
  • możliwość szybkiego zastąpienia pracowników nie spełniających oczekiwań,
  • możliwość sprawdzenia kompetencji pracownika przed zatrudnieniem go na etat,
  • korzystniejsze, niż w przypadku standardowych umów o pracę, przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów,
  • lepsza kontrola kosztów pracowniczych - rozliczenie z CUK następuje na podstawie jednej zbiorczej faktury wystawianej na koniec każdego miesiąca,
  • zmniejszenie ilości etatów w przedsiębiorstwie - stan zatrudnienia obejmuje tylko kluczowych pracowników.