Skuteczna rekrutacja pracowników
 
TERMIN: czerwiec 2014
 
Skuteczna rekrutacja to duże oszczędności dla firmy. Zatrudnienie pracownika spełniającego wymagania stanowiska to skrócenie czasu adaptacji.
 
Warsztaty kierowane są do kadry kierowniczej, pracowników działu HR odpowiedzialnych za proces rekrutacji i selekcji pracowników.
 
Cel: nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego i samodzielnego prowadzenia rekrutacji począwszy od jej zaplanowania aż do zakończenia całego procesu.
 
Czas trwania -21 godzin lekcyjnych.
Trener: Danuta Herman
 
Dzięki warsztatom uczestnicy będą umieli:
·        Przygotować profil kompetencyjny w oparciu o wywiad i opis stanowiska pracy
·        Skonstruować ogłoszenie rekrutacyjne i wybrać nośnik ogłoszenia
·        Dobrać narzędzia do konkretnego procesu rekrutacji
·        Dokonać analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną w oparciu o wywiad kompetencyjny
·        Udzielać informacji zwrotnej kandydatom
·        Przygotować raport o kandydacie.
 
Program
 
  1. Prowadzenie rekrutacji w oparciu o kompetencje
·        Dlaczego warto rekrutować w oparciu o kompetencje?
·        Kompetencje specjalistyczne i osobowe
·        Omówienie wybranych kompetencji z uwzględnieniem ich stopniowania.
 
  1. Przygotowanie do rekrutacji
·        Zebranie informacji o wakującym stanowisku
    • Opis stanowiska pracy, zakres obowiązków
    • Wywiad z przełożonym, wymagania formalne i nieformalne uwzględniające specyfikę zespołu
    • Wymagania związane z kulturą organizacji i strategią firmy
·        Stworzenie profilu
Ø      Wybór kompetencji
Ø      Wyodrębnienie kompetencji kluczowych
·        Dobór narzędzi do procesu
Ø      Rodzaje wywiadów
Ø      Zalety stosowania zadań zawodowych
Ø      Próbki pracy
Ø      Przegląd testów psychologicznych
·        Zaprojektowanie wywiadu behawioralnego. Tworzenie zestawu pytań
·        Układanie ogłoszenia prasowego
Ø      Elementy składowe ogłoszenia
Ø      Zawartość merytoryczna ogłoszenia
Ø      Dbałość o wizerunek pracodawcy
 
  1. Rekrutacja
 
·        Selekcja kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych
Ø      Kryteria i metody selekcji
·        Rozmowa kwalifikacyjna
Ø      Przygotowanie do rozmowy
Ø      Struktura rozmowy
Ø      Zadawanie trafnych pytań
Ø      Aktywne słuchanie
Ø      Kontrolowanie przebiegu rozmowy
Ø      Mowa ciała kandydatów jako cenne źródło informacji
 
  1. Zakończenie procesu rekrutacji
 
·        Wybór kandydatów do pracy
·        Sporządzenie indywidualnych raportów o kandydatach
·        Przedstawienie kandydatów do pracy
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, catering.
Koszt szkolenia 984 zł,brutto- za osobę.
 
 
Zgłoszenia prosimy kierować do 15 maja 2014r. na adres:
cuk.kadry@cuk.zgora.pl
lub
Centrum Usług Kadrowych
Al. Wojska Polskiego 6
65-077 Zielona Góra