Centrum Usług Kadrowych

Misją firmy Centrum Usług Kadrowych jest współpraca z małymi i średnimi Przedsiębiorstwami. Naszym celem jest wdrażanie najnowszych rozwiązań z zakresu zarządzania Zasobami Ludzkimi, które zapewnią podniesienie efektywności i koncentrację Przedsiębiorców na celach biznesowych.

Misję naszą realizujemy poprzez zapewnienie profesjonalnych usług doradczych, których zakres obejmuje:

  • Obsługę kadrowo – płacową firm,
  • Rekrutację i selekcję,
  • Szkolenia,
  • Doradztwo personalne, w tym pomoc w uzyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na rozwój Zasobów Ludzkich.

Obsługę kadrowo-płacową realizujemy przy użyciu profesjonalnego oprogramowania, umożliwiającego dokonywanie, na życzenie Klienta, różnorodnych analiz ilościowych Zasobów Ludzkich. Nasza obsługa obejmuje również usługi doradcze w zakresie prawa pracy, sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie „papierowej”.

Na zlecenie Klienta przeprowadzimy rekrutację, zarekomendujemy najlepszych kandydatów, przy zmianach organizacyjnych doradzimy, jak najefektywniej dobrać odpowiednich ludzi na reorganizowane stanowiska. Wspólnie z naszym Klientem zbudujemy profile kompetencyjne adekwatne do zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy.

W działalności szkoleniowej koncentrujemy się na nauczaniu uczestników pożądanych sposobów zachowania i działania. Nasze warsztaty to przede wszystkim nauka oparta o doświadczenia zawodowe uczestników, w efekcie analizy konkretnych sytuacji dajemy możliwość przećwiczenia pożądanych zachowań w warunkach „laboratoryjnych”. Jesteśmy nastawieni na pomoc przy wdrażaniu efektów szkolenia na konkretnym stanowisku pracy poprzez kontakty z Klientem w określonym czasie po szkoleniu i monitorowanie wprowadzonych zmian.

Przedstawimy rzetelną, pełną, fachową i obiektywną analizę dotyczącą stanu i struktury zatrudnienia, która wskaże kierunki działań mające na celu zmianę stanu rzeczywistego na pożądany przez Klienta. Efekt tych działań może stać się podstawą do ubiegania się przez Przedsiębiorcę o dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój Zasobów Ludzkich.

Nasze usługi są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Gwarancją ich jakości jest wiedza i doświadczenie zawodowe poparte wieloletnią praktyką. Jesteśmy nastawieni na szerokie i długofalowe kontakty, ponieważ pozwolą one w pełni ocenić efekty naszych działań.