Szkolenia

Firma Centrum Usług Kadrowych świadczy usługi szkoleniowe i konsultacyjne zarówno dla Firm, jak i dla Klientów Indywidualnych, którym zależy na własnym rozwoju zawodowym i osobistym. Oferta naszych szkoleń jest tworzona i realizowana przez trenerów posiadających wieloletnią praktykę w obszarze biznesowym, w zakresie którego realizują szkolenia. Doświadczenie to poparte jest przygotowaniem zawodowym, oraz doskonalonymi na bieżąco metodami dydaktycznymi.

W działalności szkoleniowej koncentrujemy się na nauczaniu uczestników konkretnych sposobów zachowania i działania. Nasze warsztaty to przede wszystkim nauka oparta o doświadczenia naszych uczestników. W efekcie analizy konkretnych przypadków dajemy możliwość przećwiczenia pożądanych zachowań w warunkach „laboratoryjnych”. Jesteśmy nastawieni na pomoc przy wdrażaniu efektów szkolenia w pracy, co przejawia się w kontaktach z Klientem w określonym czasie po szkoleniu i monitorowaniu wprowadzanych zmian.

Budując projekty szkoleniowe dla Firm koncentrujemy się w pierwszej kolejności na analizie potrzeb szkoleniowych. Realizujemy to poprzez kontakt z przełożonymi i uczestnikami szkolenia w celu poznania zakresu realizowanych zadań przez uczestników oraz specyfiki przedsiębiorstwa. Na bazie spotkań powstają cele szkolenia, treść ćwiczeń, case'ów i zadań. Dzięki temu proponowane narzędzia odpowiadają na potrzeby uczestników i są dla nich trafnymi propozycjami postępowania w sytuacjach rzeczywistych i trudnych zawodowo.

Szkolenia projektowane i realizowane przez Centrum Usług Kadrowych to przede wszystkim zajęcia interaktywne. Uczestnicy mają możliwość trenowania nowych umiejętności podczas:

  • ćwiczeń indywidualnych i grupowych,ogrywaniu ról w scenkach korespondujących z wykonywanymi na stanowisku pracy zadaniami,
  • rozwiązywaniu case’ów,
  • oglądaniu i analizie filmów edukacyjnych,
  • realizacji indywidualnych zadań przed i po szkoleniu.

Takie praktyczne elementy treningu  ułatwiają uczestnikom zdobywanie nowych umiejętności  a następnie praktyczne zastosowanie ich w pracy zawodowej.

Aby efekty szkolenia zostały wdrożone, przygotowujemy dla naszego Klienta działania, które pracownik realizuje po odbyciu szkolenia, w miejscu pracy. Zaliczyć do nich można zadania rozwojowe do samodzielnej realizacji czy coaching prowadzony przez przełożonego.

W naszej ofercie dla Firm znajdują się szkolenia rozwijające umiejętności obsługi klientów i sprzedaży nastawione na wzrost efektywności i jakości w tych obszarach działalności Naszych Klientów.

Szkolenia te kierowane są do pracowników zajmujących się sprzedażą usług, produktów w bezpośrednim kontakcie z Klientem czy w biurze obsługi Klienta. W zawiązku z coraz częstszym wykorzystywaniem telefonu jako narzędzia do prowadzania rozmów promocyjnych i sprzedażowych włączyliśmy w naszej ofercie przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia z zakresu obsługi klientów przez telefon i telemarketingu.

Oddzielny blok stanowią szkolenia dla kadry kierowniczej z zarządzania zespołem oraz umiejętności skutecznej autoprezentacji tak niezbędnej w kontaktach biznesowych i wystąpieniach prowadzonych dla współpracowników.